Planar

Her kjem ulike planar som er rettesnor for det arbeidet Stiftinga Sunnmøre Museum er satt til å gjere.