Søker frilans formidler

Aalesunds Museum og Fiskerimuseet har økt de publikumsrettede tilbudene og trenger å knytte til seg nye formidlere og museumsverter.

 

SØKER FRILANS FORMIDLER

Vi søker etter frilansere med kulturhistorisk kompetanse og interesse, og som liker å formidle til ulike målgrupper; særlig barn og unge.
Aalesunds museum har flere utstillinger med Ålesund bys historie i fokus. På Fiskerimuseet er det aktuelt å delta i formidlingsopplegget rundt bankskøyta Storeggen av Aalesund. Opplegget er aktivitetsbasert og du må regne med å være ute i båt. Som frilans i Stiftinga Sunnmøre museum kommer du i kontakt med et bredt og framoverlent museumsmiljø. Honorar per oppdrag, og etter nærmere avtale.

Spørsmål, kortfattet søknad og CV kan sendes til:postam@sunnmore.museum.no
 +47 70 16 48 42