Musea

I desse koronatider er også musea våre stengt. Men besøk oss gjernepå facebooksida vår 

Gjennom året er det mykje spennande som skjer av stort og smått på dei ulike musea i regionen. Alt i frå aktivitetsdagar, skulebesøk og utstillingsopningar til små og store nyheiter frå museumskvardagen vår. Velg dei musea du vil ha mer informasjon om, og ta del i vår felles kulturelle fortid og notid.